Luotettavaa työmaavalvontaa Kuopion ja Pohjois-Savon alueella

Ota yhteyttä!

Rakentajapalvelu Kalpio Kuopiossa palvelee asiakkaitaan myös työmaavalvonnan tehtävissä. Toimin valvojana omakoti- ja pienkohteissa Pohjois-Savon alueella. 


Tavoitteenani on varmistaa rakennusprojektien sujuva eteneminen sekä rakentamisen sujuminen ajallaan, lakien ja määräysten mukaisesti. Näin voidaan välttää turvallisuusriskit tai ikävät, lisäkustannuksia aiheuttavat virheet. Laadin työnkulusta aina raportit tilaajalle, jotta asiakkaani ovat ajan tasalla projektin etenemisestä.

Valvonnalla minimoit riskit

Rakentamisen suunnittelusta ja työmaan valvonnasta ei kannata tinkiä, sillä hyvän suunnittelun avulla saatat säästää jo rakennusvaiheessa. Ammattitaitoinen valvonta taas takaa laadukkaan ja toivotun mukaisen lopputuloksen. 


Työmaavalvonnan aineistona toimivat kaikki rakennusprojektin suunnitelmat, työselitykset, sopimukset ja muut rakennushankkeen aikana luodut dokumentit. Työmaavalvojan tehtävä sisältää rakennusprojektin kokonaisvaltaisen valvonnan aina teknisestä ja taloudellisista seikoista aikatauluihin.

Teknisten asioiden valvonta käsittää kaiken urakoitsijan toiminnan työmaalla. Työmaavalvojan tärkein tavoite on taata tulevan asukkaan ja rakennuttajan etu mahdollisimman kattavasti ja ennakoivasti jokaisessa projektin vaiheessa. 

Tarkkaa ja puolueetonta työmaavalvontaa

Työmaavalvoja toimii urakoitsijan ja tilaajan välisenä, puolueettomana yhteyshenkilönä. Pidän huolen siitä, että urakassa mukana olevien toimijoiden yhteistyö toimii ja projektin tavoitteet ovat kaikille selvät. Valvon, että rakennustyöt sujuvat sovitusti, ja laadin tilaajalle raportteja työn etenemisestä. Tärkein tavoitteeni on taata tulevan asukkaan ja rakennuttajan etu mahdollisimman kattavasti ja ennakoivasti jokaisessa projektin vaiheessa.


Työmaavalvonnan avulla minimoit mahdolliset riskit ja takaat laadukkaan ja toivotun mukaisen lopputuloksen, laaditun budjetin puitteissa. Toimin valvojana pääasiassa omakoti- ja pienkohteissa Pohjois-Savon alueella. Jokainen talon- tai pihaharakennuksen rakennusprojekti on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa, jolla on ammatillisesti katsottuna kuitenkin aina tietyt projektin erityispiirteet. Kokeneen ammattilaisen näkemystä hyödyntäessäsi projekti sujuu mahdollisimman joustavasti sekä suunnitelmien mukaisesti.

Työmaavalvojalla on vastuu onnistuneesta lopputuloksesta

Osaava työmaavalvoja tekee työnsä suunnitelmallisesti ja aloittaa työurakkansa perehtymällä kokonaisvaltaisesti rakennusprojektiin. Rakennushankkeen edistyessä ennaltaehkäisevä havainnointi ja edistävä työote sujuvoittavat valvonnan toteutumista odotetulla tavalla.

Rakentajapalvelu Kalpio huolehtii asiakkaidensa rakennusprojektien vaatimusten mukaisesta etenemisestä. Saat minut mukaan projektiin jo rakennus- ja rakennesuunnittelun vaiheessa. Työmaavalvontatehtävissä huolehdin virheiden ennaltaehkäisemisestä, toivotun aikataulun saavuttamisesta sekä toteutetun työn laadusta. Vastuullani on töiden suorittaminen sovitun laatutason mukaisesti sekä se, että urakan suunnitelmat toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan, turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeistuksista tinkimättä. Olen mukanasi rakennusprojektin alusta aina loppukatselmukseen asti. Tarvittaessa asiantuntijuuteni on käytettävissä myös erilaisissa tarjousprosesseissa, urakkaneuvotteluissa sekä asiakirjojen laatimisen apuna.

Haluatko lisätietoja työmaavalvonnasta omakoti- ja pienkohteisiin?

Vastaan tiedusteluihin mielelläni. Palvelen joustavasti Kuopiossa ja Pohjois-Savossa. Parhaiten tavoitat minut puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella.