Rakennus- ja rakennesuunnittelu Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella

Ota yhteyttä!

Millaisesta kodista tai piharakennuksesta sinä haaveilet?

Uuden talon rakennusprojekti lähtee käyntiin asiakkaan toiveista, tarpeista ja unelmista. Ammattitaitoinen rakennussuunnittelija osaa koostaa asiakkaan toiveet käytännölliseksi suunnitelmaksi. 


Jokaisella projektilla tulee olla pääsuunnittelija, joka huolehtii asianmukaisten rakennus- ja rakennesuunnitelmien laadukkuudesta ja tarvittavasta laajuudesta. Suunnittelija huolehtii työssään myös budjetin seuraamisesta ja asiakkaan niin halutessa hän valvoo myös rakennushankkeen toteutusta työmaalla.

Noudatan omassa suunnittelutyössäni tarkasti asiakkaan toiveita ja huomioin erilaisten tilojen käyttötarkoituksen. Rakennesuunnitteluun kuuluvat muun muassa yhdessä asiakkaan kanssa tehdyt materiaalivalinnat, tarvittavat lujuustarkastelut sekä työpiirustusten laatiminen.

Ole yhteydessä ja kerro, millaisesta kodista tai ulkorakennuksesta sinä haaveilet, niin kartoitetaan vaihtoehdot projektillesi yhdessä. Toteutan myös mielelläni arviointikäynnin kohteessasi, jolloin saan kerralla tarkemman kuvan projektin laajuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä. 

Kutsu arviointikäynnille

Huolellisesti suunniteltu on puoliksi tehty

Jokainen rakennusprojekti lähtee aina liikkeelle huolellisesta suunnittelusta. Rakennussuunnittelussa huomioidaan kohteen erityispiirteet, rakennuksen käyttötarkoitus, asiakkaan toiveet sekä viranomaislait ja -määräykset.


Erikoisalaani on omakotitalojen ja pienkohteiden suunnitteleminen. Tällaisilta rakennuksilta vaaditaan ennen kaikkea käyttömukavuutta ja pitkäikäisyyttä sekä visuaalisesti toimivia ratkaisuja. Nämä teen aina asiakkaan budjetin mukaisesti toteutettuna. Rakennussuunnittelijan tärkeimpänä tehtävänä pidän tilaajan toiveiden sekä ympäristön asettamien vaatimusten yhteensovittamista.

Rakennusprojektin suunnitteluvaiheet

Rakennussuunnittelun tehtävät jakautuvat yleensä kahteen eri vaiheeseen; luonnos- ja toteutussuunnitteluun. Jokainen projekti alkaa arviointikäynnillä ja keskustelulla asiakkaan kanssa. Siinä kartoitetaan hankkeen toiveet ja tarpeet.


Luonnossuunnitteluvaiheessa valitaan asiakkaan kanssa taloprojektin suunnitteluratkaisu, vaadittavat tekniset järjestelmät sekä urakkaan sopivin toteutustapa. Kun lopullinen päätös luonnossuunnitelmien hyväksymisestä on tehty, siirrytään toteutussuunnitteluvaiheeseen. Tässä työvaiheessa määritän projektin urakointitavan ja laadin tarvittavat hankinta-asiakirjat sekä -piirustukset. Hankintojen valmisteluiden, rakentamispäätöksen ja urakkasopimusten jälkeen asiakkaani on valmis siirtymään rakennusvaiheeseen.

Uudisrakennusten tai rakennusten suunnittelua

Olen erikoistunut suunnittelemaan omakotitaloja sekä piharakennuksia, joita ovat esimerkiksi erilaiset varastot tai autotallit. Asiantuntijuuteni on apunasi tarvittaessa niin uudisrakentamiseen kuin korjausrakentamiseenkin liittyvissä projekteissa Kuopion ja Pohjois-Savon seudulla. Tavoitteenani on olla joustava yhteyshenkilö ja rakennusprojektia valvova ammattilainen, joka varmistaa asiakkaan toiveiden mukaisen lopputuloksen. 


Ammattilaisen näkemys auttaa kestävän ja laadukkaan rakennuksen toteuttamisessa, kun materiaalivalinnat, turvallisuusnäkökohdat ja tekniset ratkaisut on tehty kokemuksen tuomalla varmuudella. Ammattitaitoni kattaa niin rakennussuunnittelun, rakennesuunnittelun kuin työmaavalvonnankin, joten saat kauttani kokonaisvaltaisen näkemyksen ja tuen projektillesi. Tutustu myös tarjoamiini työmaavalvonnan palveluihin